Notifications & Circulars

 

  • 1. Notice for Election of Management Council from Academic Council (dated 22-01-2021) (View Details)
    Nomination form for Election of Management Council from Academic Council (View Details)
  • 2. Academic Council Members list (View Details)
  • 3. व्यवस्थापन परिषदेवर विद्या परिषदेद्वारे निवडून द्यावयाच्या दोन सदस्यांच्या जागेसाठी प्राप्त अर्जांच्या छाननीचा तक्ता (View Details- Revised)
  • 4. निवडणूक अपील क्रमांक- आदेश ०१/ २०२१ (View Details)
  • 5. व्यवस्थापन परिषदेवर विद्या परिषदेद्वारे निवडून द्यावयाच्या दोन सदस्यांच्या जागेसाठी प्राप्त अर्जांच्या छाननीचा तक्ता- निवडणूक अपील क्रमांक- आदेश ०१/ २०२१ नंतर (View Details)
  • 6. व्यवस्थापन परिषदेवर विद्या परिषदेद्वारे निवडून द्यावयाच्या दोन सदस्यांच्या जागेसाठी प्राप्त वैध उमेदवारी अर्जाचा तपशील (अर्ज मागे घेण्याच्या विहित मुदतीनंतर)
    (View Details)