University - Institute Affiliation Management System (UIAMS)

Important Notifications

For various types of payments (Click Here)
नवीन महाविद्यालय / विस्तारीकरणासंदर्भातील जाहीर प्रगटन - ०६-११-२०२३ (View Notification )  
स्थळबिंदूतील दुरुस्त्या / बदल तसेच नव्याने प्राप्त स्थळबिंदूची यादी (Updated Location List )  

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ पासून नवीन महाविद्यालय व विस्तारीकरणांतर्गत विषयवाढ, अभ्यासक्रमवाढ, तुकडीवाढ, विद्याशाखावाढ व सॅटेलाईट केंद्र इत्यादीबाबत विद्यापीठास विहित मुदतीच्या आत प्रस्ताव सादर करणे बाबत. (View Letter)   (Location List)   (View Circular )   (Registration Link)
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी नवीन महाविद्यालय / परिसंस्थांचे प्रस्ताव सादर करणे बाबत. (View Letter)   (Location List)   (View GR)   (Registration Link)
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करीता विस्तारीकरणान्तर्गत पात्र महाविद्यालयांकडून दि. ३०/०९/२०२३ पर्यंत प्रस्ताव मागविणे बाबत. ((Circular)  (Registration Link)
१४-०६-२००६ पूर्वी विहित निवड समितीमार्फत नियुक्त व विद्यापीठाने नियमित मान्यता दिलेल्या एम.फिल. अर्हताधारक अध्यापकांना नेट अर्हतेमधून सूट मिळणेबाबत परिपत्रकानुसार सादर करावयाच्या प्रस्ताव संबंधी ((Circular)  (Online Payment)
केंद्रीय युवा महोत्सव २०२३-२४ (दि. ०४-१०-२०२३ ते ०७-१०-२०२३) परिपत्रक व नियमावली (प्रवेशिका स्वीकारण्याची शेवटची तारीख दि. ०८-०९-२०२३) (अधिक माहितीसाठी)  (Online Payment)
CAS योजनेअंतर्गत अध्यापकांना पदोन्नती देण्यासाठी शिबिराचे आयोजन करणे संदर्भात अर्हताधारक अध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठास सादर करणे बाबत (22-08-2023) (Letter)   (Online Payment Link)
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये विस्तारीकरणा अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम/ विषेशस्तर विषय/विषय, अतिरिक्त तुकडी, विद्याशाखा या संदर्भात दि. १५ जून २०२३ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शुल्क भरणे बाबत (
(Make Online Payment)
  (First Time Affiliation Format)

Provisional Affiliation 2023-2024 Letter and College List(Date: 31-05-2023)
(View Letter)     (View Colleges List)

शैक्षणिक व प्रशासकीय अंकेक्षण - आक्षेप मागविण्याबाबत (दि. २९-०५-२०२३)
(View Details)

प्राचार्य व पदव्युत्तर अध्यापकांची माहिती गुगल फॉर्म मध्ये भरून सादर करणे बाबत
(पत्र)     (Google Form)

विद्यापीठाशी शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ साठी संलग्नित महाविद्यालयांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत
(पत्र)     (Affiliated College List 2022-23)

बृहत आराखडा २०२४-२५ ते २०२८-२९ साठी बिंदू सुचविणे बाबत (जाहीर प्रगटन )     (Suggestion Form )
College Inspection Committee Reports and Hearing Orders (View Reports)
CAS योजनेअंतर्गत अध्यापकांना पदोन्नती देण्यासाठी शिबिराचे आयोजन करणे संदर्भात अर्हताधारक अध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठास सादर करणे बाबत (Letter)   (CAS Camp Schedule Circular)
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून नवीन महाविद्यालय व विस्तारीकरणा अंतर्गत विषयवाढ, अभ्यासक्रमवाढ, तुकडीवाढ, विद्याशाखावाढ इत्यादी बाबीसाठी विद्यापीठास विहित मुदतीच्या आत प्रस्ताव सादर करणे बाबत.
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता शुल्क कमी भरलेल्या महाविद्यालयांना शुल्क भरणा करणे करिता link (17-01-2023) (Make Online Payment)
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता संलग्नीकरणाचे नुतनीकरण करण्यासाठी विहित शुल्क व दस्तऐवजसह दि. ३०-०९-२०२२ पर्यंत प्रस्ताव सादर करणे बाबत. (View Letter)  
(View Ordinance 150,152A for fees details)
(Go to College Login)

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून विस्तारीकरणा अंतर्गत विषयवाढ, अभ्यासक्रमवाढ, तुकडीवाढ, विद्याशाखावाढ व सॅटेलाईट केंद्र इत्यादी बाबीसाठी विद्यापीठास विहित मुदतीच्या आत प्रस्ताव सादर करणे बाबत.
 • Link for Extension Proposal


 • Format for the Report of the committee for Recognitiona of Research Center View Format
 • Link for Payment of Research Center Fees
  CAS योजनेंतर्गत संलग्नित महाविद्यालयातील अध्यापकांना पदोन्नती देणे संदर्भात दि. २८-०९-२०२१ पासून ०३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे
  (View Letter) 
  सर्व संलग्नित महाविद्यालय/ परिसंस्था/ शासकीय संस्था/ संशोधन संस्था यांच्याकडून शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून संशोधन केंद्रास मान्यता देण्यासाठी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये अर्ज मागविण्यात येत आहे
  (View Notification)  (Click Here for Application Format[.pdf])  (Click Here for Online Payment of Fees) 
  CAS योजने अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरामध्ये संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व प्राचार्य यांनी उपस्थित राहणे बाबत (View Letter)  
  शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. १५ एप्रिल, २०२१ व दि. १७ मे, २०२१ अन्वये इरादापत्र प्राप्त नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता मिळणे बाबत (21-08-2021)
  (सकारात्मक शिफारस )   (नकारात्मक शिफारस)
  Information regarding New Proposals for academic year 2021-22
  (शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी इरादापत्र मिळण्याबाबत प्राप्त नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावाबाबत शासनास पत्र)
  (शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावाबाबत बार कौन्सिल ऑफ इंडियास पत्र )
  (शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयासाठी इरादापत्र मिळणे बाबत विद्यापीठास प्राप्त प्रस्तावाची यादी )
  (शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयांचे प्रपत्र - क्ष अन्वये नकारात्मक शिफारशीसह इरादापत्र मिळणे बाबत )
  (शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव नाकारण्याची कारणे - विद्यापीठाचे अभिप्राय )
  (शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन प्रस्तावित महाविद्यालयांचे प्रपत्र- क्ष अन्वये सकारात्मक शिफारशीसह इरादापत्र मिळणे संदर्भात)
  (शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ इरादापत्र मिळण्याबाबत प्राप्त झालेल्या नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांपैकी विद्यापीठ स्तरावरून नाकारण्यात आलेले प्रस्ताव महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, तरतुदीनुसार शासनस्तरावर मागविणे बाबत )
  परिपत्रक क्र. आस्था/ आरओ / ६०/२०२० सर्व शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागप्रमुख, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते की ०३-०६-२०२० पासून प्रशासकीय कामकाज दिलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुरु करण्यात येत आहे
  (View Circular) (राज्य शासन आदेश )  (मा. जिल्हाधिकारी आदेश)  (कार्यालयीन कामकाज मार्गदर्शिका)  (कर्मचारी विमा कवच) 
  कोरोना विषाणूचा होणारा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत: शैक्षणिक कामकाजासंबंधी सूचना
  (View Circular)
  प्रशासकीय व शैक्षणिक लेखा परीक्षण करण्यासाठी ऑनलाइन द्वारे प्रस्ताव सादर करणे संदर्भात मुदतवाढ देणे बाबत
  (View Letter)
  सन २०२०-२१ पासून नवीन महाविद्यालयांसाठी अंतिम मान्यताकरीता दि. ३१-०१-२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इरादापत्र मिळालेल्या महाविद्यालयांना सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत.
  (View Letter)  (Government Resolution) (Iradapatra College List)
  महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलाम ११७ अन्वये सर्व महाविद्यालयांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक अंकेक्षण (Academic and Administrative Audit) करण्यासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करणेबाबत
  (View Details) 
  शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० करिता प्रस्तावित संशोधन केंद्रांना महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देवून अहवाल सादर करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले प्रारूप
  Format of the Report of the committee for Recognitiona of Research Center

  (View Format)